میدان داران فرهنگ(زارعی)
میدان داران فرهنگ(زارعی)
آقای عباس مطهری

حدیث روز

حکمت259
.وَ قَالَ [عليه السلام : الْوَفَاءُ لِأَهْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ اللَّهِ.وَ الْغَدْرُ بِأَهْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ. و درو د خدا بر او باد فرمود:وفاداری با خیانتکاران نزد خدا خدا نوعی خیانت و خیانت به خیانتکاران نزد خدا وفاداری است.

شهدا

من یک معلم هستم به روایت از کتاب سوره های سرخ نوشت
من یک معلم هستم - برگرفته از کتاب سوره های سرخ

جامعه

میدان داران فرهنگ(زارعی)
میدان داران فرهنگ(زارعی)
میدان داران فرهنگ(زارعی)

این شرح تا بی نهایت:لحظه برخوردقایق بی سرنشین و  انتحاری سپاه به ماکت ناو امریکایی

آمده‌ام،

آمدم ای شاه پناهم بده

خط امانی زگناهم بده

ای حرمت ملجا درماندگان

دور مران از در و راهم بده

ای حرمت ملجا درماندگان

دور مران از در و راهم بده

لایق وصل تو که من نیستم

لایق وصل تو که من نیستم

اذن به یک لحظه نگاهم بده

رضاجان
 

من یک معلم هستم
شهید مطهری
الماس ها را جمع و فرار کنید.